GŁÓWNE CELE FUNDACJI

Ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

Szkolenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie problematyki obrony cywilnej, przygotowanie
ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Wspieranie rozwoju technicznego oraz doskonalenia szkoleniowego ratowników Ochotniczych
Straży Pożarnych.

Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Szkolenia dla OSP

Ćwiczenia z jazdy wozami pożarniczymi w trudnym terenie


Przekazany sprzęt
dla OSP

POMAGAJMY!

W ZWIĄZKU Z BARDZO TRUDNĄ SYTUACJĄ NA UKRAINIE
FUNDACJA OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
PROWADZI ZBIÓRKĘ DARÓW DLA MIESZKAŃCÓW UKRAINY.

WESPRZYJ NASZE DZIAŁANIA
Fundacja
Ogólnopolskie Porozumienie
Ochotniczych Straży Pożarnych
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
konto: 78 1600 1462 1808 0660 2000 0001
Numer IBAN
PL78 1600 1462 1808 0660 2000 0001
Numer BIC/SWIFT
PPABPLPK

KONTAKT

BIURO FUNDACJI

ul. Geislera 10

05-400 Otwock

E-MAIL
KONTO BANKOWE
KRS

0000937541

NIP
REGON